Ustawa o pozwach grupowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ustawa o pozwach grupowych

O szkoleniu

Cele szkolenia

Dostarczenie wiedzy praktycznej na temat tworzenia systemów chroniących przed pozwami grupowymi

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca
 • radcowie prawni
 • osoby prawne i fizyczne prowadzące działność produkcyjną i usługową

Program szkolenia

Blok I

 1. Co to jest amerykanizacja prawa?
 2. Społeczeństwo roszczeniowe
 3. Narzędzia prawne
  • class action
  • continecy fees
  • punitive damages
  • inne
 4. Czy Europa ulega amerykanizacji?
 5. Pozwy grupowe w krajach europejskich
 6. Wynagrodzenie od efektu
 7. Uznawalność wyroków o charakterze karnym
 8. Unia Europejska, a pozwy grupowe
 9. Polska ustawa na tle Europy

Blok II

 1. Stan prac legislacyjnych nad ustawą o pozwach grupowych
 2. Warunki podstawowe możliwości złożenia pozwu grupowego
 3. Mechanizm tworzenia grupy
 4. Zasada ujednolicenia roszczeń
 5. Wynagrodzenie od efektu
 6. Potencjalne grupy poszkodowanych objętych ustawą:
  • drobni akcjonariusze
  • producenci dóbr i towarów
  • usługodawcy

Blok III

 1. Podstawowe uwagi dotyczące ryzyka i zarządzani ryzykiem
 2. Odpowiedzialność cywilna jako ryzyko
 3. Cechy odpowiedzialności cywilnej
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
 5. Mechanizmy stosowane w ubezpieczeniach
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez wady produktu
 7. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej osób zarządzających
 8. Niedozwolone praktyki ubezpieczycieli

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY