Umowa brokerska w praktyce

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Umowa brokerska w praktyce

O szkoleniu

Szkolenie "Umowa brokerska w praktyce" jest skierowane do brokerów oraz osób obsługującego brokerów z ramienia ich klientów. Ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w tematykę umowy brokerskiej, pełnomocnictwa oraz umowy kurtażowej. Szkolenie oparto o praktyczne aspekty funkcjonowania umów brokerskich. Omawiane są zasady ich konstruowania, procedury zawarcia i wykonywania. Szczególne znaczenie zwrócono na możliwe kwestie sporne pomiędzy klientem, brokerem i ubezpieczycielem.
Szkolenie jest prowadzone w systemie Mind Mapping, który zdecydowanie poprawia efektywność przyswajania informacji i pozwala na zdobycie szybkiej orientacji w prezentowanej tematyce.

Program szkolenia

Część I. Czynności brokerskie
1. znaczenie umowy brokerskiej w czynnościach brokera
2. czynności przedkontraktowe
3. umowa, pełnomocnictwo,
4. analiza potrzeb klienta,
5. rekomendacja i inne czynności  

Część II. Umowa brokerska jako umowa zlecenia
1. cechy umowy brokerskiej
2. poszukiwanie norm prawnych dotyczących umowy brokerskiej
3. umowa brokerska jako umowa zlecenia
4. przedmiot umowy 
5. ochrona wynagrodzenia 
6. ochrona przed wypowiedzeniem
7. zalety umowy brokerskiej jako umowy zlecenia 

Część III. Cechy innych umów w umowie brokerskiej, pełnomocnictwo
1. elementy umowy o dzieło w umowie brokerskiej
2. elementy umowy agencyjnej w umowie brokerskiej
3. znaczenie pełnomocnictwa
4. rodzaje i konstrukcja pełnomocnictwa
5. wyłączność i możliwość obrony przed wypowiedzeniem   

Część IV. Umowa kurtażowa i wzór umowy brokerskiej
1. charakter relacji z ubezpieczycielem
2. umowa kurtażowa
3. podstawy roszczenia o kurtaż - problemy praktyczne
4. omówienie przykładowego wzoru umowy brokerskiej

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY