Ubezpieczenia a prawo

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia a prawo

Program szkolenia

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formule wewnętrznej. Szczegółowy program szkolenia prezentujemy zainteresowanym firmom i dostosowujemy do ich potrzeb.

Założenia programowe

I Moduł – szkolenie podstawowe

I. Część – Prawo
1. Skrótowy przegląd aktów prawnych systemu ubezpieczeń gospodarczych
2. Umowy ubezpieczenia
3. Kodeksowa konstrukcja umowy ubezpieczenia
4. Kiedy ubezpieczycielowi wolno odmówić wypłaty
5. Ubezpieczenie na cudzy rachunek
6. Ogólne warunki umów ubezpieczenia (OWU)

II. Część – Ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie mienia
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
3. Ubezpieczenia osobowe
4. OC – posiadacza pojazdu
5. Ubezpieczenie auto casco

II Moduł – szkolenie kierunkowe

I. Część
1.  Likwidacja szkód
2.  Ciężar dowodu w likwidacji szkód
3.  Szkody komunikacyjne – wymogi prawne wobec ubezpieczycieli (terminy, zawiadomienia)
4.  Prawne podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego
5.  Podstawy regresu ubezpieczeniowego
6.  Procedura szkodowa w innych ubezpieczeniach (podróżne, assistance)

II. Część
1. Ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia, jako metoda transferu ryzyka na podmiot trzeci
2. Produkty ubezpieczeniowe, których znajomość pozwala zdobyć zaufanie klienta (D&O, E&O, ubezpieczenie kredytu kupieckiego)
3. Ograniczenia oferty produktowej na naszym rynku
4. Pojęcie zdarzenia ubezpieczeniowego
5. Procedura odwoławcza6. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach ubezpieczeniowych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY