Ubezpieczenia a podatki - przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia a podatki - przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny

Program szkolenia

1. Pośrednictwo i usługi ubezpieczeniowe

  • definicje
  • działalność  ubezpieczeniowa

2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe

  • dyrektywa VAT i orzecznictwo ETS w zakresie ubezpieczeń
  • stawki PKWIU a zwolnienie z VAT

3. Usługi ubezpieczeniowe i pomocnicze a zwolnienie z VAT

  • stawki podatkowe

4. VAT w rozliczaniu za wykonanie czynności agencyjnych pośrednictwa ubezpieczeniowego

5. Likwidacja szkód a VAT

6. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie usług ubezpieczeniowych i jej wpływ na kwestie dotyczące zwolnień

7. Faktura zasada poprawności wystawienia

8. Podatek VAT w zakresie usługi likwidacji szkód w imieniu i na rzecz firm ubezpieczeniowych

9. Usługi assistance a VAT

10. Rozpatrywanie roszczeń a VAT

11. Usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, które nie są dla danej usługi właściwe a podatek VAT

12. Prawo do odliczenia podatku naliczonego

13. Konsekwencje nie zapłacenia faktury

14. Usługa ubezpieczeniowa w leasingu

15. Proporcje

16. Dyskusja

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY