Rynek ubezpieczeniowy i prawo ubezpieczeniowe

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Rynek ubezpieczeniowy i prawo ubezpieczeniowe

Program szkolenia

Poniższe zagadnienia stanowią tylko zarys tematu. Na Państwa życzenie, po zapoznaniu się z Państwa potrzebami, zaproponujemy szczegółowy program.

1. Żródła prawa ubezpieczeniowego

2. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

3. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

4. Prawo ubezpieczeniowe – regulacje kodeksu cywilnego

5. Zasady odpowiedzialności – kodeks cywilny

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY