Problematyka odpowiedzialności deliktowej w sektorze medycznym i publicznym

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Problematyka odpowiedzialności deliktowej w sektorze medycznym i publicznym

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • agenci ubezpieczeniowi
 • brokerzy ubezpieczeniowi
 • pracownicy firm ubezpieczeniowych

Program szkolenia

1. Podstawy prawa deliktów oraz umowa ubezpieczenia

 • omówiony zostanie stan polskiego ustawodawstwa w zakresie prawa deliktów
 • następnie poddamy analizie konstrukcje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyzwalaczy czasowych oraz nietypowych form szkody jak szkody rykoszetowe

2. Modyfikacje w obrębie zasad odpowiedzialności

 • przeprowadzimy dyskusję na temat miejsca i roli zasady winy
 • omówimy różne kierunki zmian
 • przybliżymy odpowiedzialność bez winy w kontekście odpowiedzialności szpitali oraz na zasadzie bezprawności w kontekście odpowiedzialności urzędniczej
 • omówimy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • pokażemy praktycznie metodologię dochodzenia do przypisania odpowiedzialności cywilnej

3. Zarządzanie ryzykiem w sektorze medycznym

 • identyfikacja zagrożeń związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia
 • szacowanie rozmiaru szkód
 • metodyka sterowania ryzykiem
 • ubezpieczeniowa metoda transferu ryzyka

4. Problemy związane z nową regulacją ubezpieczeń obowiązkowych sektora medycznego

 • omówiony zostanie stan prawodawstwa w dziedzinie obowiązkowych ubezpieczeń sektora medycznego, w szczególności strona podmiotowa i przedmiotowa ustawy o świadczeniach medycznych
 • konstrukcje udziałów własnych
 • terminy wejścia w życie obowiązków
 • powiemy również o doświadczeniach pracy komisji wojewódzkich

5. OC – pracowników administracji

 • zajmiemy się kodeksowym systemem odpowiedzialności skarbu państwa
 • następnie omówimy przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności urzędniczej
 • powiemy o staraniach objęcia urzędników obowiązkiem ubezpieczeniowym i konsekwencjach jego braku
 • omówimy terminy i procedurę zgłaszania szkody i wymiar odszkodowania

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY