Praktyka funkcjonowania kancelarii odszkodowawczej, najczęstsze konflikty na linii poszkodowany i ubezpieczyciel

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Praktyka funkcjonowania kancelarii odszkodowawczej, najczęstsze konflikty na linii poszkodowany i ubezpieczyciel

O szkoleniu

Adresaci szkolenia:

  • podmioty zainteresowane uruchomieniem i prowadzeniem kancelarii odszkodowawczej
  • Brokerzy i agenci zainteresowani działalnością polegająca na pomocy poszkodowanym

Program szkolenia

I. Likwidacja szkód, jaka jest…
1. Ubezpieczenia – misja czy biznes
2. Jak odszkodowania wpływają na wynik techniczny ubezpieczyciela
3. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit, czy rzeczywistość
4. Jak ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami
5. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
6. Obrona przed niesłusznymi roszczeniami, a prawo (raporty Rzecznika Ubezpieczonych 2013-2015)
7. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
8. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
9. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego

II. Ustalenie pokrycia i wysokość odszkodowania za pojazd z OC-posiadacza
1. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu za jego ruch
2. Sytuacje zrównane z ruchem i inne obszary sporne w OC posiadacza
3. Wypłata kosztorysowana za szkodę w pojeździe
4. Dopuszczalność stosowania amortyzacji oraz zamienników
5. Zwrot kosztów za pojazd zastępczy
6. Utrata wartości rynkowej pojazdu
7. Zmiany procedury szkodowej według wytycznych KNF

III. Szkody osobowe z OC posiadacza pojazdu
1. Problem rozdzielenia szkód majątkowych i niemajątkowych
2. Uszczerbek na zdrowiu i szkody majątkowe z nim związane
3. Problem wyliczenia wysokości zadośćuczynienia za krzywdę w doktrynie i projekcie rekomendacji KNF
4. Śmierć osoby bliskiej i szkody majątkowe z tego tytułu
5. Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe powstałe w wyniku śmierci osoby bliskiej
6. Utracone korzyści z pracy zarobkowej
7. Wyliczenie utraconych korzyści ryczałtowców, rolników i w innych trudnych przypadkach.

IV. Ubezpieczenia mienia – pojazdy i inne składniki
1. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
2. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
3. Systemy ubezpieczenia autocasco (all risks, named perills)
4. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela AC
5. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
6. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
7. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
8. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie

V. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
1. Przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej
2. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
3. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe, pracownicze i produkt niebezpieczny
4. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
5. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
6.  Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika i firmy budowlanej

VI. Procedura likwidacji szkód oraz regres ubezpieczeniowy
1. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok
2. Jak powinna wyglądać staranna i profesjonalna likwidacja szkód
3. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
4. Obowiązek współdziałania poszkodowanego
5. Regres typowy w ubezpieczeniach
6. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
7. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY