szkolenia: cyberprzestępczość, cyber ryzyka, polisy cybercrime

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych

Program szkolenia

1. Cybercrime na świecie i Polsce

 • Zagrożenie technologiczne współczesnego świata
 • Zarządzanie ryzykiem włamania do sytemu informatycznego
 • Analiza ryzyk informatycznych
 • Ocena ryzyka i mapa ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem i zastosowanie metody ubezpieczeniowej
 • Oferta rynkowa ubezpieczeń w zakresie cybercrime i podobnych

2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewłaściwej ochrony danych

 • Potencjalny rozmiar szkód z odpowiedzialności cywilnej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia cyber liabillity insurance dostępne na rynku
 • Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
 • Zakres czasowy ubezpieczenia
 • Zgłoszenie szkody i wypłata odszkodowania

3. Ubezpieczenie szkód własnych z tytułu naruszenia systemu informatycznego

 • Pojęcie własności intelektualnej i jej ochrona
 • Możliwości w zakresie ubezpieczenia szkód własnych
 • System oparty na formule BI (business interruption)
 • Systemy ubezpieczenia poszczególnych pozycji kosztowych
 • Dodatkowe usługi objęte ubezpieczeniem
 • Wyłączenia odpowiedzialności

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY