Nowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego w ustawie dystrybucyjnej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Nowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego w ustawie dystrybucyjnej

O szkoleniu

Obowiązująca od kilku miesięcy ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nakłada na brokerów nowe liczne obowiązki, w tym rozpatrywania reklamacji. Na uwagę zwraca przede wszystkim nowa rozszerzona formuła rekomendacji brokerskiej. Jednak obowiązkiem brokera jest również udział w procesie zarządzania ryzykiem, gdzie następują ostatnio dynamiczne zmiany. Nowe Rozporządzenie M.F. z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej formułuje znacznie rozszerzone obowiązki raportowe. Warto też przeanalizować nowy system kar administracyjnych oraz zmienione procedury kontrolne KNF.

Program szkolenia

I. Broker w procesie zarządzania ryzkiem
1. Konsekwencje zmiany norm z serii ISO 9001 i pokrewnych
2. Systemy zarządzania ryzykiem wg modelu ERM
3. ISO 31000 jako wiodący system zarzadzania ryzkiem
4. Praktyka zarządzania ryzykiem z udziałem brokera
5. Mierzenie kosztów i efektów zarządzania ryzykiem

II. Rekomendacja brokerska według ustawy dystrybucyjnej
1. Forma rekomendacji brokerskiej
2. Podstawy rezygnacji ze sporządzenia rekomendacji brokerskiej
3. Zastosowanie kryteriów złożoności umowy ubezpieczenia (lub gwarancji ubezpieczeniowej) i rodzaju klienta
4. Analiza dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych
5. Problem „wystarczającej liczby” ofert ubezpieczeniowych
6. Odpowiedzialność umowna i deliktowa brokera ubezpieczeniowego
7. Nowe brzmienie rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC brokera

III. Obowiązki sprawozdawcze
1. Nowe obowiązki wynikające ze sprawozdania z działalności brokerskiej
2. Rozpatrywanie reklamacji – system ochrony klientów usług ubezpieczeniowych
3. Forma i treść rejestru reklamacji
4. Dokumentowanie i raportowanie wykonania obowiązków szkoleniowych osób wykonujących czynności brokerskie
5. Podawania do rejestru informacji o osobach „blisko powiązanych z brokerem”

IV. Podstawowe informacje na temat procedury kontrolnej KNF i możliwych kar zawartych w ustawie dystrybucyjnej
1. Obowiązek zawiadomienia o kontroli zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
2. Podstawy kontroli „na legitymację”
3. Procedura kontroli z Ustawy dystrybucyjnej
4. Protokół pokontrolny – znaczenie, składanie uwag, procedura odwoławcza
5. System sankcji możliwych do zastosowania wobec brokera
6. Ocena realności zastosowania maksymalnej kary (ca.22 mln zł dla os. pr. i 3 mln dla os. fiz.) przewidzianej w ustawie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY